Reduksjon med pakninger

Reduksjon med pakninger eller/og muffe benyttes ved overgang til en mindre dimensjon på kanalnettet.