Registrer filteravtale


 Hvor ofte filtrene skal skiftes avhenger av forurensningsgraden i luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes minimum en gang årlig, fortrinnsvis på høsten (etter pollensesongen). I områder med mye svevestøv og forurensning bør filtrene skiftes vår og høst som f.eks i byer.