REKLAMASJONSRETT


Avvik som oppdages ved mottak av varen

 • Eventuelle transportskader/manko på vare(ne) forevises transportøren omgående, anmerkes på fraktbrev og attesteres transportøren, ellers dekkes normalt sett ikke transportskaden. 
 • Eventuelle feil eller mangler vedr. leveransen må reklameres skriftlig til post@byggventilasjon.no innen 5 dager etter mottagelse av varen.
 • Kostbare produkter som aggregater o.l. bør pakkes ut av emballasje, da ikke alle transportskader synes utenpå embalasje.

Reklamasjonsrett (Gjelder normalt sett fra fakturadato)

Det er viktig å merke seg at det ikke er å defineres som mangel ved følgende forhold:

 • Feil som skyldes at monterings-/brukerveiledning eller serviceintervall ikke er fulgt.
 • Feil som skyldes unormal bruk eller unormal slitasje.
 • Feil som følge av ulykker, tordenvær, unormale spenningsvariasjoner og andre unormale elektriske forstyrrelser. Det regnes heller ikke som mangel om normalt forbruksmateriell og typiske slitedeler varer vesentlig kortere tid. Eksempler på slike deler kan være filtre, lyspærer og sugemunnstykker. Omkostninger til følgeskader dekkes ikke.

Hva burde jeg skrive i en reklamasjonshenvendelse?

 • Ordrenummer og evnt. serienr på produktet.
 • Modell + type produkt.
 • Hva er galt? Utdyp helst så mye som mulig. Hva, hvordan, hvor, når osv. 
 • Bilder og eller video som illustrerer problemet! Dette kan spare mange mailer frem og tilbake :).
 • I noen tilfeller vil lokalt servicefirma i ditt område kontaktes for utbedring av feil, dette skal avklares via Byggventilasjon i forkant.