Merk: Dette er originalfiltre fra Østberg og må ikke forveksles med tilsvarende filtre fra andre leverandører. For å opprettholde reklamasjonsretten hos Østberg må det brukes originale filtre.