Påstikk

Påstikk benyttes for avgrening på kanalnettet til samme dimensjon eller mindre. Påstikk plasseres på kanalen for avmerking før hullet tilskjæres, Påstikket må fuges med akryl på anleggsflaten før det festes.