Brannprodukter


 Brukes som forhindring til spredning og strømning av brann/branngasser.