Kanalisolasjon

Kanalisolasjon fås i et bredt utvalg og i ulike materialer. Isolasjonsstrømper tres utenpå kanal mens lamell og cellegummi må kappes til og formes utenpå kanalene, men har høyere isolasjonsevne. Alle isolasjonstypene er egnet for kondensisolering av inntak/avkastkanaler. Ferdig cellegummi-isolerte kanaler gjør jobben lett. I tillegg har vi et utvalg av brannisolasjon som monteres utenpå kondesisolasjon eller ihht monteringsveiledning.