GTI er en fleksibel tilførselsdyse som er egnet for ventilasjon av større rom. Dysen kan brukes til begge deler
over- som undertemperert luft og kan justeres fra diffus til konsentrert tilluftsstrømningsmønster. Tilluftmønsteret
justeres ved å vri innsatsen i forhold til dysens midtlinje. Kan monteres direkte i sirkulær kanal, montering, i vegg eller kanalside.